Analyysi

Kauppakadun kehittämisen ja Kauppakatuyhteisön liikkeelle saattamisen pohjaksi tehtiin paikkatietoon pohjautuvia analyysikarttoja ja taustahaastatteluja.

Kartat

Tanskalainen arkkitehti ja kaupunkisuunnittelija Jan Gehl esitti jo 1970-luvulla kaupunkitilojen käyttöjen jakaantuvan välttämättömiin ja valinnaisiin. Lähikauppa, koulu ja työ ovat arjessa välttämättömiä tekemisiä, kun taas teatteri- tai museokäynti, hidas shoppailu tai ravintolailta ovat valinnaisia. Hyvissä kaupunkitiloissa nämä kaksi käytön tyyppiä sekoittuvat ja synnyttävät rikkaita sosiaalisia tiloja ja tilanteita. SPIN Unit on tarkastellut sosiaalisen median tarjoamaa dataa. Sen mukaan Jyväskylässä ydinkeskusta on ylivoimainen valinnaisten käyttöjen paikka.Zoomaus ydinkortteleihin.Suosittujenkin paikkojen liepeillä on tyhjää liike- ja toimitilaa. Varsinkin ydinkeskustan pienet ostarit ovat vajaakäytössä.Uudenalainen tuotanto ei toistaiseksi ole löytänyt keskustaan, mutta muutosta on ilmassa.Kulutuksen paikkana keskusta on suosittu, vaikka myös uudet ydinkeskustan ulkopuoliset kauppapaikat näkyvät aineistossa. On huomattava, että kartta kertoo käyttäjien tunnelmista ja vierailujen kestosta, ei suoraan liiketoiminnan rahallisesta arvosta.

TAUSTAHAASTATTELUT

Tampereen yliopisto ja Spin Unit toteuttivat tutkimushaastattelusarjan Jyväskylän keskustan kehittämiseksi. Haastattelujen tarkoituksena oli saada uutta tietoa sekä näkemyksiä keskustan kehittämiseksi eri toimijoilta. Haastattelujen lukumäärä 12 kpl ja ne toteutettiin pääosin etäyhteydellä. Haastattelijoina toimivat Panu Lehtovuori, Anna Koskinen ja Kimmo Sulonen.

  Muutoksen tekijät:
 • Jyväskylän keskustan ongelmat ovat hyvin samankaltaisia monen muun kaupungin kanssa.
 • Muutoksen hyväksyminen – ei tekohengitystä, vaan konkreettisia, rohkeita kehittämistoimia sekä kokeiluja.ATTRACT – Vetovoima

  Viihtyisyys:
 • Keskustaa kehitettävä ajanviettopaikkana, kohtaamispaikkoja, esim. oleskelupaikkoja ja terasseja kaduille ja sisäpihoille.
 • Siisteys, rauhallisuus, turvallisuuden lisääminen (häiriökäyttäytyminen, liikenneturvallisuus).
 • Imagon parantaminen, kävelykeskustasta positiivinen kokemus.
  Saavutettavuus:
 • Saavutettavuus eri kulkumuodoilla tärkeää.
 • Pysäköinti hankalaa.
 • Lyhytaikaista pysäköintiä ei ole, esim. verkko-ostosten nouto tällä hetkellä hankalaa.
  Monipuolisuus:
 • Elämyksellisyys, uniikki ostokokemus eri kohderyhmille.
 • Keskustan supistumista vältettävä, ehjä aluekokonaisuus.
 • Yliopiston ja opiskelijoiden läsnäolo sekä tiede näkyviin myös keskustassa.
 • Taide, rikas kulttuuriperintö.
 • Matkailu.
  Asioinnin mielekkyys:
 • Asioinnista aidosti houkuttelevaa, esim. päivittäisen asioinnin keskittäminen, julkiset palvelut, taiteen integrointi julkiseen tilaan, yms.
 • Kilpailu ostovoimasta muiden keskittymien kanssa TAI muista erottuva palvelutarjonta.
 • Keskustan palvelut toimiksi kaikkina vuodenaikoina.RETAIN – Pitovoima

  Liiketilat:
 • Tiloja useammalle toimijalle – Yhteinen showroom/ toimistotila usealle eri yritykselle.
 • Vuokralaisten markkinat, tarve keskikokoisille tiloille.
 • Kunnostus, yleinen siisteys.
 • Liiketilojen jatkuminen kävelykadulle.
  Yritysyhteistyö – yhteisöt:
 • Jyväskylässä useita olemassa olevia yrittäjäyhteisöjä, kuten, Jekku Ry — näiden kehittäminen tärkeää, haasteena rahoitus.
 • Tapahtumien jatkuvuus ja monipuolisuus tärkeää.
  Asuminen:
 • Liiketilojen muuttaminen osin asuinkäyttöön.
 • Nykyiset asukkaat + uusien asukkaiden houkuttelu.ENABLE – Mahdollistaminen

  Kaupan tulevaisuus:
 • Kiertotalous ja kirpparit nostaneet suosiotaan.
 • Digitalisaatio ja tekniikan kehitys nähdään kiinnostavana, tällä hetkellä kuitenkin hyödynnetty vähän.
 • Muutoksen hyväksyminen ja katsominen tulevaisuuteen.
  Julkinen sektori ja yhteistyö
 • Aito vuoropuhelu ja yhteiskehittäminen.
 • Kokonaisuuksien kautta kehittäminen, esim. Kadunrakennus eri toimijoiden kannalta hyvin ohjelmoituna.
 • Nopeat ratkaisut ja kokeilut ‐ byrokratian vähentäminen ja rohkeiden avausten mahdollistaminen.