Esittely

Jyväskylän Kauppakadulle suunnitellaan peruskorjausta samalla, kun kauppa on murroksessa. Kivijalkaliikkeiden toimijat pohtivat, miten vastata tulevaisuuden muutostarpeisiin. Me kaikki kaipaamme koronan jälkimainingeissa paikkoja kohtaamiselle ja urbaanille viihtymiselle.

Tampereen yliopisto ja SPIN Unit tutkivat syksyllä 2021 Kauppakadun tulevaisuuteen katsovaa uudistamista. Yhteistyössä Jyväskylän kaupungin kanssa tehdyn työn tavoitteena on luoda Kauppakadun uudistamisohjelma, joka vastaa kadun käyttäjien, asukkaiden, asiakkaiden sekä nykyisten ja tulevien toimijoiden tarpeisiin, sekä perustaa Kauppakatuyhteisö viemään ohjelmaa käytäntöön ja puhumaan hyvän ydinkeskustan puolesta.

Jotta muutos vastaisi paikallisten todellisia tarpeita ja toiveita nyt ja tulevaisuudessa, suunnittelua on tehty mahdollisimman paljon sisältä päin. Tämän sivuston aineisto koostuu analyyseistä ja taustahaastatteluista sekä 26.-27.10.2021 järjestetyn Kauppakatu-charetten tuloksista.

SPIN Unit

Lisätietoja

Panu Lehtovuori, Tampereen yliopisto, Arkkitehtuuri, panu.lehtovuori@tuni.fi, 050 525 0252
Janne Viitamies, Jyväskylän elinkeinoyksikkö, janne.viitamies@jyvaskyla.fi
John Hadaway, SPIN Unit, john.hadaway@spinunit.eu