Charette

Charettessa tehtiin yhdessä Kauppakadun visiota, Kauppakatuyhteisön manifestia ja uudistamisen aikajanaa. Charetten moderoivat professori Panu Lehtovuori ja tutkija Kimmo Sulonen Tampereen yliopistosta, tutkija Otto-Wille Koste Demos Helsingistä ja tutkija John Hadaway SPIN Unitista. Mukana olivat Janne Viitamies ja Pirkko Flinkman (Business Jyväskylä), Paula Julin (Jyväskylän asemakaavoitus), Leena Lokka (Jyväskylän taidemuseo), Terhi-Anna Wilska (Jyväskylän yliopisto), Antti Fredrikson (Jyväskylän Kauppalaisseura), Eino Hankela (kauppakeskus Forum), Una Hirvilammi ja Sanna Järvenpää (kauppakeskus Sokkari), Panu Hulkkonen (Hulkkonen Consulting), Mikko Markkanen (Crazy Town), Aino Pohjoisenmäki (Kotodesign), Ari Pärnänen (Yöpuu), Toni Ruokanen (OP Keski-Suomi) ja Martti Wilhelms (Salokorpi Oy).

“Kaupunkitilojen käyttötavat ovat aina muuttuneet. Nyt on menossa iso muutos kohti elämyksiä ja tekemistä. Moni kauppatila muuttuu toiseen tarkoitukseen - kuten meidänkin tila Anttilasta asiantuntijapalveluiksi, innovaatiotoiminnaksi ja tapahtumiksi.” - Mikko Markkanen: keskustaintoilija, Jyväskylä-fani, Crazy Townin yrittäjänä muuttamassa keskustan käyttötapaa

Manifesti

Kauppakatu halutaan pitää Keski-Suomen ylivoimaisesti parhaana ja houkuttelevimpana ostamisen ja oleskelun paikkana. Kauppakatuyhteisö, jota vetää Jyväskylän elävä kaupunkikeskusta ry (Jekku), vie kadun uudistamisen ohjelmaa käytäntöön ja puhuu hyvän ydinkeskustan puolesta. Kauppakadusta luodaan kestävän elämäntavan ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edelläkävijäympäristö. Keskustan asukkaat ja keskustaan tulevat viihtyvät Kauppakadulla, sen varren liikkeissä ja paikallisissa olohuoneissa. Kadun pääjulkisivusta sisään vedettyihin ”taskuihin” luodaan minipuistoja, kohtaamispaikkoja ja ulkoterasseja.

Paikallisen ja seudullisen menestyksen siivittämänä Kauppakadusta tulee kansainvälisesti tunnettu ilmiö. Uudet toimijat hakeutuvat Jyväskylän keskustaan. Tuotannollisen työn paluuta Kauppakadulle edistetään, esimerkkeinä vertikaaliviljely ja upcycling. Kattotilat muutetaan urbaaneiksi puutarhoiksi. Kauppakatuyhteisö edistää älykästä ja kestävää kiinteistöjen hallintaa, johon kuuluu tilojen moni- ja vuorottaiskäyttö. Yhteisö syventää digitaalisen datan antamaa tietoa tukemaan Kauppakadun yrityksiä.

Jyväskylän Kauppakadulla on koordinoitu brändi ja yritykset tekevät markkinointia yhdessä. Kaikkien kivijalkaliikkeiden verkkokaupat integroidaan helppokäyttöiselle e-Kauppakadulle. Kierrätys, vintage ja kausitapahtumat tulevat näkyväksi osaksi Kauppakadun kaupallista tarjontaa.

Kadulla avautuu showroom-tyyppisiä liikkeitä esimerkiksi pukeutumiselle, kalusteille, kodin tekniikalle ja autoille. Pysäköinnin dynaaminen hinnoittelu ja pysäköintitalojen fyysiset uudistukset avaavat mahdollisuuksia vastata hypermarkettien kilpailuun.

Kulttuuri, taide ja esittävän taiteen tapahtumat ovat Kauppakadun olennaisia geenejä. Kauppakatu on myös opiskelijoiden tila ja yliopistokampuksen urbaani osa. Alvar Aallon perintöä on syytä tuoda esille myös keskustassa, keinoina julkisessa omistuksessa olevien tilojen avoimuus ja näkyvyys. Erityisesti hieno työväentalo ja yliopiston päärakennus otetaan nykyistä aktiivisempaan käyttöön, mutta esille nostetaan myös Valtiontalo ja Aira-talo.

Eri kulkumuodoilla saavutettava keskustasijainti on jo lähtökohtaisesti ekologinen. Keskustaan ja Kauppakadulle tullaan suunnilleen yhtä paljon omalla autolla, julkisilla ja kävellen / pyöräillen. Kaupunkiluonto ja urbaani biodiversiteetti ovat tärkeässä osassa Kauppakadun uudistus- ja muutoshankkeissa.

Keskusta on laaja ja monimuotoinen kokonaisuus, jossa ovat mukana ala- ja yläkaupunki, tori, aseman tienoo ja Puistokatu. Uudistettavan Kauppakadun katukiveys toteutetaan isona taideteoksena, joka näkyy uniikkina niin droonikuvissa kuin katutasolta otetuissa kuvissa, esim. Instagramissa. Tilapäisille markkinakojuille ja esiintymispaikoille luodaan yhtenäinen ilme; katoille tehdään ravintolaigluja. Sisäpihojen ja pienten ostoskeskusten vaihtoehtoista kävelyreitistöä selkeytetään.

Kauppakadun uudistava peruskorjaus kiihdyttää kadunvarren kortteleiden yksityisiä rakennus- ja korjausinvestointeja. Ydinkeskustan liiketilakapasiteettia ei ole kokonaisuutena tarkastellen varaa vähentää, vaikka osa huoneistoista on ollut vapaana jo jonkin aikaa. Osa liikerakennuksista on käynyt kaupallisesti arvioiden epäkuranteiksi. Liiketiloja uudistetaan, jotta ydinkeskusta säilyy kilpailukykyisenä kauppapaikkana, ja kaupunki suosii uudistamista joustavin rakennusmääräyksin. Katutilan pitkäaikainen vuokraaminen terassikäyttöön voi toimia osaltaan kannustimena. Velvoitepysäköinnin vähentäminen antaa mahdollisuuden lisätä rakennusoikeuksia. Tämän osana toteutetaan ahtaiden pysäköintitalojen uudistus: autopaikkojen vähentäminen, tilojen väljentäminen ja reittien ja opasteiden parantaminen. Myös ”air rights” - ajattelu, eli suojeltujen ja muuten säilytettävien kiinteistöjen käyttämättä jäävän rakentamismahdollisuuden siirto asemakaavan kautta kiinteistöille, joissa täydennysrakentaminen tai ullakkorakentaminen on luontevaa, voi tulla kyseeseen.

Tule mukaan Kauppakatuyhteisöön. Tehdään yhdessä ihmislähtöinen ja houkutteleva tulevaisuuden Kauppakatu!

Aikajana

Charetten osallistujat pohtivat myös Kauppakadun uudistamisen ja Kauppakatuyhteisön seuraavia askeleita. Tässä alustava hahmotus, jota viedään eteenpäin ja konkretisoidaan lähiaikoina, tavoitteena luoda yhdessä kadun uudistamisen hankesuunnitelma.

Visio

Visiopöydässä osallistujat valitsivat isosta joukosta kuvia, joissa on jotakin tulevaisuuden Kauppakadun kannalta olennaista. Maailmanensi-illan sai UrbanistAI, tekoälyyn pohjautuva reaaliaikainen kaupunkisuunnittelun kommunikointi- ja visualisointityökalu, jota Spin Unit kehittää yhdessä Mauro työryhmän Toretei kanssa